رویدادهای تجاری پیش رو ( تا اسفند ۱۴۰۰)

رویدادهای تجاری پیش رو ( تا اسفند ۱۴۰۰ )

● همایش ملی صنایع پیشرفته ایران
با همکاری صندوق صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت
۱۵ شهریور ۱۴۰۰

 ● کنفرانس توسعه تجارت ایران و هند
با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند
۳۰ شهریور ۱۴۰۰

 ● کنفرانس توسعه تجارت ایران و ترکیه
با همکاری اتاق بازرگانی ایران و ترکیه

 ● کنفرانس توسعه تجارت ایران و قفقاز جنوبی ( آذربایجان ، ارمنستان )

 ● همایش ملی نفت ایران OILEX

● کنفرانس توسعه همکاریهای ایران و روسیه در بخش معادن و فلزات

 ● کنفرانس توسعه تجارت ایران و قاره آفریقا

 ● کنفرانس راهکارها و چالشهای توسعه صادرات در صنایع غذایی و کشاورزی کشور
با محوریت کشورهای : عمان، عراق، سوریه، قطر، روسیه و ارمنستان

با حمایت کانون عالی انجمنهای صنایع غذایی ایران

فهرست
Call Now Button