کلیک شود کلیک نمائید کلیک نمائید کلیک نمائید کلیک نمائید کلیک نمائید کلیک نمائید کلیک نمائید کلیک نمائید کلیک نمائید کلیک نمائید کلیک نمائید

موضوع فعالیت موسسه :

برگزاری نشستها ، کنفرانسها ، همایشها و سمینارهای تجاری ، صنعتی و اقتصادی در حوزه های ملی و بین المللی

¤ برگزاری نشستهای دوجانبه اقتصادی B TO B با هیاتهای تجاری خارجی

معرفی مدیر عامل

مهندس سینا سنجری

¤ متولد ۱۳۵۹ تهران

¤ رئیس انجمن برگزار کنندگان همایشهای اقتصادی ایران

¤ صاحب امتیاز و مدیر مسئول انتشارات پژوهشهای صنعتی

¤ مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه بین المللی پژوهشهای صنعتی…

سوابق و دستاوردهای موسسه

1. پژوهش ، گرد آوری و انتشار کتاب دایرکتوری مرجع ملی صنایع ایران 

¤ معرفی تولید کنندگان فعال ، راهنمای فرصتهای سرمایه گذاری و معرفی طرحهای توسعه صنعتی کشور

¤ با همکاری سازمان های صنعت ، معدن و تجارت ده استان منتخب صنعتی کشور

¤ ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰

موسسه بین المللی پژوهشهای صنعتی ایران

0+

تعداد کل همایشهای برگزار شده از ۱3۹۱

0

تعداد همایشهای در دست برگزاری ۱۳۹۹

0%

میزان مشارکت در همایشهای ۱۳۹۸

0+

شرکتهای حاضر در همایشهای موسسه از ۱۳۹۱

0+

افراد حقوقی حاضر در همایشها از ۱۳۹۱

0

رویداد های تجاری در حال ارزیابی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

فهرست
Call Now Button