سوابق تجاری

مهندس سینا سنجری

¤ متولد ۱۳۵۹ تهران

¤ رئیس انجمن برگزار کنندگان همایشهای اقتصادی ایران

¤ صاحب امتیاز و مدیر مسئول انتشارات پژوهشهای صنعتی

¤ مدیر عامل و عضو هیات مدیره موسسه بین المللی پژوهشهای صنعتی

¤ همکاری در طراحی ، گردآوری و نشر کتب :

– کتاب جامع صنعت استان تهران ۳ جلد

– کتاب جامع صنعت آب و فاضلاب کشور

– کتاب نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی

– کتاب نمایشگاه بین المللی تاسیسات آب و فاضلاب

– کتاب برق ، آب ، فاضلاب و انرژی های نو

– کتاب جامع صنعت نفت ، انرژی و صنایع وابسته

– کتاب جامع صنعت و معدن استان قم

– کتاب دانشنامه بازارهای مالی بین الملل

– کتاب حقوق و قوانین بازاریابی

– کتاب مرجع ملی صنایع ایران

– کتاب سال برترین شرکتهای ایران ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱

 

¤ بنیانگذار و رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی سالانه برترین شرکتهای ایران TOPEX ۱۳۹۱ تا کنون

¤ عضو شورای سیاستگذاری و دبیر اجرایی اجلاس و نمایشگاه بین المللی تجارت ایران و عراق ۱۳۹۳

¤ دبیر اجرایی نشست تخصصی تجار و بازرگانان سوری با تولید کنندگان و صادرکنندگان ایران ۱۳۹۴

¤ مدیر برگزاری نمایشگاه بزرگداشت روز ملی صنعت ، معدن و تجارت ۱۳۹۶

¤ مدیر اجرایی همایش ملی تامین مالی ، بیمه و سرمایه گذاری در تولید و صادرات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸

¤ مدیر برگزاری همایش حمل و نقل و لجستیک ۱۳۹۶

¤ عضو شورای سیاستگذاری و دبیر اجرایی همایش تعالی مدیریت تعاون ۱۳۹۷

¤ عضو شورای سیاستگذاری و دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران ۱۳۹۸

¤ عضو شورای سیاستگذاری و دبیر همایش ، نمایشگاه و کنفرانس بین المللی تجارت ایران و کشورهای مشترک المنافع C.I.S

۱۳۹۵ و ۱۳۹۸

¤ عضو شورای سیاستگذاری ، کمیته علمی و دبیر اجرایی همایش ملی اقتصاد ایران ۱۳۹۹

¤ رئیس شورای سیاستگذاری و دبیر اجرایی همایش ملی سالانه‌ نفت ایران OILEX ۱۳۹۹

¤عضو شورای سیاستگذاری و دبیر اجرایی کنفرانس تجارت ایران و روسیه ۱۳۹۹

فهرست
Call Now Button